fbpx

Betri í dag en í gær

Ertu að leita að einhverju nýju til þess að efla hópinn? 

Við erum stöðugt að bæta við okkur þekkingu og hæfni, á hverjum degi því allt tekur breytingum. En það er gott að gefa sér tíma aukalega og fara með hópinn í gegnum sameignlega þjálfun og fræðslu, skýra fókusinn og efla teymið í leiðinni.

Breytingar eru fjölbreytt og áhugavert viðfangsefni. Hluti af vel heppnuðum breytingum er upplýsingaflæði, hugmyndavinna auk þess að skapa eftirvæntingu og sameiginlega ábyrgð á vegferðinni.   – En það er svo margt fleira. 

Námskeið

Fjölbreytt námskeið með fyrirlestrum, umræðum, hugmyndavinnu og verkefnum. Við lærum og meðtökum með misjöfnum hætti og þess vegna er mikilvægt að á námskeiði gefist færi á að læra, prófa sig áfram með nýja tækni og aðferðir í stuttum lotum. Þegar ég kem inn í fyrirtæki með námskeið er algengast að ég setji saman námskeið sérsniðið að þörfum viðkomandi rekstrar hverju sinni.

Námskeið í boði:

 • Leiðandi stjórnun – með aðferðum makþjálfans.
  Fáðu enn meira út úr samtölum með öflugum samskiptaaðferðum markþjálfunar, virkri hlutstun, greinandi samtölum og enn sterkari endurgjöf. Námskeiðið er ætlað stjórnendahópum innan fyrirtækja.
 • Snarpari í stjórnun – að geta brugðist við og gripið inn í aðstæður á réttum tíma.
  Kynntar eru birtingarmyndir vanvirkni og meðvirkni í stjórnun og leiðir til að forðast slík munstur. Unnið er með tækifæri, tækni og leiðir stjórnenda til að skapa vinnumenningu byggða á hvatningu, hrósi og endurgjöf í starfi. Í námskeiðinu er innifalið sjálfsmat og markmiðasetning.
 • Leiðtoginn í nýju ljósi – Á námskeiðinu er fjallað um leiðtogahæfni og hvernig skilgreining á leiðtogum hefur breyst í áranna rás.  Þátttakendur fá tækifæri til að horfa til eigin eiginleika og hæfni og setja sér markmið.                                              Námskeið sem kemur á óvart!
 • Leiðin að léttari endurgjöf – hvað þarf að hafa í huga og hvað ber að varast þegar leiðrétta þarf hegðun.
  Námskeiðið er ætlað nýjum sem og eldri stjórnendum.              Farið er yfir helstu skref og þætti, við hverju má búast, byggt á dæmum, æfingum og umræðum.
  – Sérstaklega rakið ferli rekjanleika á leiðréttingu vegna opinberra starfsmanna fyrir opinbera vinnustaði.
 • Að byggja upp öflug teymi  –  Hlutverk stjórnenda er sífellt að breytast, teymisvinna þvert á vinnustaði eru orðin algeng. Farið er yfir ólíkar tegundir teyma eftir tilgangi þeirra. Kynntar eru forsendur fyrir góðri teymisvinnu og hvert hlutverk stjórnenda enduspeglast í þeim. Á námskeiðinu læra stjórnendur að sjá hvað gerist ef forsendur fara að bresta og möguleg viðbrögð við slíkum aðstæðum.

Fyrir hópinn

 • Heilbrigt samstarf –kostir og kröfur teymisvinnu á vinnustaðnum. Á námskeiðinu er fjallað um hugarfar, tækifæri og leiðir í samstarfi. Hvað einkennir heilbrigt samstarf og muninn á milli hópa og teyma.
 • Samstarf með Lean – að nýta teymishugsun með aðferðum straumlínustjórnunar. Á námskeiðinu er farið ítarlega í tegundir teyma, upplýsingaflæði og samskiptaleiðir. Kynntar eru aðferðir straumlínustjórnunar sem geta nýst í kröftuga teymisvinnu.
 • Þjónusta í þrívídd – Hvernig má það vera að þjónusta er í senn alltaf að verða sjálfvirkari en samt mikilvægari en nokkru sinni fyrr?  Þjónusta hefur margar hliðar og endurspeglast innan allra fyrirtækja í samskiptum, forgangsröðun, samheldni og árangri. Farið er yfir grunnþætti þjónustustýringar, mikilvæg augnarblik í þjónustu og samspil þessara tveggja þátta. Hér gefst hópnum tækifæri á að vinna sérstaklega með þjónustustýringu saman. Þetta námskeið hentar bæði framlínustarfsmönnum sem og sérfræðingum og hefur skilað frábærum árangri.

Straumlínustjórnun

 • Að hefja innleiðingu straumlínustjórnunar. Á námskeiðinu er farið yfir aðgerðarfræðina og hugmyndafræðina sem hún byggir á. Stjórnendum gefst færi á að skoða sín tækifæri og áskoranir. Leiðsögn um góðar leiðir til að hefjast handa innan fyrirtækja, gefin hagnýt dæmi um hvað hefur reynst vel og hvaða lærdóm er hægt að draga. Á námskeiðinu fá þátttakendur tækifæri til að þjálfa sig og starfsmenn sína í að koma auga á og heillast af umbótatækifærum, vinna með greiningu og innleiðingu. Þú færð ekki svarta beltið, en verður klár í slaginn! 
 • Betri í dag en í gær –  Námskeiðið er frábær leið til að kynna hugmydafræði og aðferðir straumlínustjórnunar fyrir hópnum. Við munum ná að koma auga á sóun, velta henni upp og finna leiðir til að gera betur.  –  Hér gefst tækifæri til þess að vinna með hópnum í hugmyndavinnu og þarfagreiningu fyrir teymisfundi og innleiðingu töflufunda eða annarrar sjónrænnar stjórnunar. 
 • Töflur og töfralausnir –  teymisfundir með töflum  –  Á námskeiðinu er fjallað um hvaða tækifæri gefast við reglubundna fundi teyma þar sem notast er við töflur og hvernig mælikvarðar eru heppilegir. Fjallað verður um tíðni og eðli funda, efni þeirra og hvað er ekki á dagskrá.  Námskeiðið er haldið í tveimur hlutum fyrir og eftir ca 3 vikur frá innleiðingu töflufunda. (síðari hlutinn miðar að því að gefa stjórnendum fleiri verkfæri sér til stuðnings, farið í spurningatækni og leiðir til að viðhalda gæðum.)  – Ætlað stjórnendum

Senda fyrirspurn

Umsagnir

 • "Aðalheiður er fljót að átta sig á því hvernig hennar reynsla og þekking getur nýst öðrum en á sama tíma leggur hún mikið upp úr því hjálpa fólki að nota sína eigin reynslu og innsæi til að taka ákvarðanir sem henta hverjum og einum. Heiða hefur einnig áralanga reynslu af viðskiptaráðgjöf, stjórnun og mannauðsmálum sem er ótvíræður kostur þegar kemur að markþjálfun.”

  Bjarni Freyr CEO Isafold travel
 • "Aðalheiður kom að mótun þjónustustefnu fyrir Vodafone vorið 2018. Vinnustofan var vel skipulögð og árangursrík. Hún leiddi hópinn markvisst að því að taka ákvarðanir og úr varð fullmótuð þjónustustefna tilbúin til innleiðingar"

  Berglind Hreiðarsdóttir
 • "Aðalheiður hefur veitt mér og stjórnendum Þjóðskrár Íslands ráðgjöf við innleiðingu sýnilegrar stjórnunar og umbótamenningar. Þar kom fram einstakur hæfileiki hennar að virkja starfsmenn með það að leiðarljósi að ná fram einföldun og samvirkni verkferla svo að þjónusta Þjóðskrár Íslands megi verða betri í dag en hún var í gær."

  Margrét Hauksdóttir Forstjóri
 • „Ný tækni og nýjar kröfur kalla stöðugt á endurskipulagningu í rekstri fyrirtækja og stofnana. Þá kemur sér vel að geta leitað til utanaðkomandi ráðgjafa til að greina stöðuna og útlista mögulegar lausnir. Góður ráðgjafi finnur bestu lausnina og framúrskarandi er sá sem jafnframt smíðar lykilinn að farsælli innleiðingu. Lyklar Heiðu hafa reynst hagleikssmíði og ráðgjöf hennar arðbær fjárfesting."

  Steingrímur Ari Arason fv. forstjóri Sjúkratygginga Íslands.
 • Við hjá Lyfjastofnun höfum fengið Aðalheiði til liðs við okkur í hinum ýmsu verkefnum eins og stefnumótun, innleiðingu stefnu og núna nýlega við markþjálfum. Það er ástæður fyrir að við leitum ítrekað til hennar sem ráðgjafa. Hún hefur góða yfirsýn í opinberan rekstur, er fljót að setja sig inn í málin og er praktísk í úrlausnum. Hún nýtur trausts stjórnenda og starfmanna sem er mikilvægt þegar þarf að innleiða breytingar með aðstoð ráðgjafa.

  Rúna Hauksdóttir Hvannberg Forstjóri Lyfjastofnun
 • Heiða leiddi mig skref fyrir skref í gegnum eina stærstu áskorun sem ég hef tekist á við á mínum starfsferli sem stjórnandi. Innsýn hennar, leiðsögn og hvatning var ómetanlegur stuðningur. Hún hefur einstakt lag á að setja sig inn í aðstæður og greina kjarnann frá hisminu. Ég mæli eindregið með markþjálfun hjá Heiðu.

  Salóme Guðmundsdóttir Icelandic Startups / framkvæmdastjóri
 • Ég er mjög ánægð með að hafa verið í markþjálfun hjá Aðalheiði. Það er mjög gott að tala við hana og hún hefur hjálpað mér við að setja hugmyndir sem ég hef verið með og verkefni til að takast á við eftir starfslok í víðara samhengi. Hún hefur líka verið dugleg við að reyna að ýta mér út fyrir þægindarammann og henni hefur tekist það. Hún er jafnframt góður leiðbeinandi við að takast á við erfiðar aðstæður í daglegu lífi. Þess vegna myndi ég og hef reyndar nú þegar mælt með Aðalheiði sem markþjálfa. Það hefur komið mér þægilega á óvart hversu gott er að fara til markþjálfa til að kortleggja framtíðina sem best.

  Björg Björnsdóttir Lyfjafræðingur
 • Ég hef unnið með Heiðu um nokkurt skeið í ýmsum verkefnum. Ég fengið hana til að aðstoða mig við að ná betur utan um verklag í mínu fyrirtæki en auk þess leita ég gjarnan til hennar með almenna ráðgjöf og ráðleggingar. Það er einstaklega gott að eiga samskipti og vinna með Heiðu. Hún fer ekki í kringum hlutina og leggur fram hagnýtar leiðir til lausnar. Þannig myndi ég sjálfur vilja veita ráðgjöf.

  Sigurjón B Hákonarson Framkvæmdarstjóri Ozio
 • Ég fór í markþjálfun vegna óvissu um tímann sem fram undan var. Heiða greindi þarfir mínar og með hennar aðstoð gerði ég áætlun sem kom mér á ákveðna staði í lífinu sem ég hefði ekki getað ímyndað mér að ég kæmist á. Hún hefur einstakt innsæi, sér hlutina frá öðru sjónarhorni og aðstoðar mann við að nýta hæfileika á þeim sviðum sem hæfir. Eftir markþjálfun hjá Heiðu hef ég haft kjark til þess að stíga út fyrir kassann og því mæli ég afdráttarlaust með henni sem markþjálfa.

  María M. Jóhannsdóttir

Vinnustofur

 • Sveigjanlegur vinnustaður – okkar leið
 • Heilbrigt vinnuumhverfi –  þarfir og uppbygging
 • Innleiðing gilda og sterkari fyrirtækjabrags
 • Greining umbótatækifæra
 • Undirbúningur teyma fyrir breytingar
 • Mótun og þróun þjónustustefnu 
 • Greining lykilferla 
 • Úrvinnsla vinnustaðagreininga

Fyrirlestrar og starfsdagar

Viltu fá nýtt sjónarhorn á fundinn og opna umræðuna innan hópsins? Sem ráðgjafi og stjórnandi hef ég komið að skipulagningu og stýringu starfsdaga og funda. Undanfarin ár hef ég samt í auknum mæli komið að sem fyrirlesari eða leitt vinnu hluta úr degi.

Efnistök hafa verið fjölbreytt á undanförnum árum, ef til vill má bjóða þér eitthvað af þessu möguleikum eða fá mig til þess að fjalla um eitthvað allt annað:

 • “Æskilegt að umsækjendur séu með ADHD” – eiginleikar og birtingamyndir hjá fullorðnum gætu komið þér á óvart
 • “Ég er með hugmynd”  –  starfsmaðurinn og stjórnandinn með ADHD
 • Að sveigja vinnutíma –  hvernig og hvar?
 • Er hægt að breyta móralnum – vinnustaðamenning er merkileg
 • Gaman að þú skulir spyrja – hugleiðingar um hvernig við notum spurningar í samskiptum
 • Er verið að tala um splitt? – hvað er sveigjanlegur vinnustaður?
 • Hvenær eru breytingarnar búnar? 
 • Er hægt að breyta hugarfari?
 • Vanvirk og meðvirk í stjórnun
 • Þú áttir ekki von á þessu!  –  Frábær frávik
 • Með eða án klaka –  er framtíðar stjórnandinn þjónn?
 • Stytting vinnuviku – raunhæfur framtíðarkostur
 • Tíminn er ekki vandamál
 • Betri í dag en í gær  –  að læra eitthvað nýtt á hverjum degi
 • Straumlínustjórnun  –  í stuttu máli  
 • Lærdómur við innleiðingu straumlínustjórnunar – við hverju má búast?
 • Hlutverk mannauðsstjórnunar í Lean
 • Tækifærin í ósigrunum  
 • Innleiðing stefnu með straumlínustjórnun 
 • Sterk liðsheild – einkenni og efling
 • Mikilvæg augnablik í þjónustu 
 • Með þjónustublik í augum – leiðin að hjarta þjónustu

 

Hafðu samband

Sendu mér skilaboð og ég hef samband við fyrsta tækiæri.

Ekki læsilegt? Skipta um texta. captcha txt
0